Aktuality pro veřejnost

1612
Vážení rodiče,
logopedická depistáž v letošním roce 2020 neproběhne. Dětem, které navštěvují logopedii v MŠ, pošlu v nejbližších dnech informace a materiály k procvičování.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví smiley
0211
Vážení rodiče, do složky Dokumenty byly vloženy Informace z pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči a Žádost o vyšetření školní zralosti.
0211
Do složky Dokumenty byl vložen upravený Školní řád a nový Školní vzdělávací program.
Prosím o seznámení s těmito dokumenty.
Děkuji
0209
Vážení rodiče, 
školní rok začíná v úterý 1.9.2020.
Hezký zbytek prázdninsmiley
2608

Aktuality pro rodiče