Aktuality pro veřejnost

Od 22.12.2018 do 2.1.2019 bude provoz MŠ U Obůrky i odloučených pracovišť přerušen z důvodu vánočních prázdnin. Provoz MŠ bude zahájen 3.1.2019.
Krásné Vánocesmiley
2112
2012
29.10. - 30.10.2018 budou podzimní prázdniny. Provoz pro nahlášené děti bude na pracovišti Hanělova.
1510
23.10.2018 od 8:00h proběhne logopedická depistáž na pracovišti U Obůrky a 24.10.2018 od 8:00h na pracovištích Hanělova a Palackého. Pouze zapsaných dětí.
1510

V úterý 18.9.2018 v 16:00h ve třídě Kočiček(Palackého 1) schůzka rodičů.

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí a dostavili se v hojném počtu vzhledem k danému programu.
Děkujeme.
 
Program schůzky:
-         Úvod
-         seznámení s „Všesportíkem“
-         Informace o stravování
-         Školní řád, školní vzdělávací program – úpravy, změny
-         Povinné předškolní vzdělávání
-         Prázdninový provoz – stavební úpravy pracoviště Palackého
-         Pojištění dětí
-         Příspěvek na akce MŠ, vyúčtování
-         Schválení finančního příspěvku
-         Nadstandardní aktivity, plavání, KuliFerda, logopedie
-         Seznámení s GDPR v MŠ
-         Diskuse
 
 
1109
Od 11.9. - 13.11.2018 (8:50 - 9:35) bude probíhat předplavecká výuka. Přednost budou mít děti ze starších oddělení. 
2506
Do složky Dokumenty byly vloženy informace pro rodiče dětí, které nastoupí od září 2017 do MŠ.
0906
Od února bude do Fotogalerie přidána složka Palackého II. Fotografie z Palackého II, které byly uloženy doposud, zůstanou ve složce Palackého I.
3001

Aktuality pro rodiče