Aktuality pro veřejnost

Uzavření MŠ U Obůrky i odloučeného pracoviště Palackého (Hanělova) od 23.12.2021 - 2.1.2022.
Provoz obnoven 3.1.2022.
1812
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2022
Vám všem přejí děti a zaměstnanci MŠ U Obůrky.
Děkujeme za spolupráci smiley1812
Vážení rodiče,
Ve středu 15.9.2021 bude schůzka pro rodiče ve třídě Kočičky (Palackého) v 16h.
Program schůzky:
-          Úvod
-          seznámení se změnami ve školním stravování
-          Informace o stravování – odhlašování stravného, možnost vyzvednutí stravy – viz. Školní řád
-          Školní řád – úpravy, změny, seznámení
-          Povinné předškolní vzdělávání – distanční výuka, omlouvání
-          Prázdninový provoz – o provozu naší MŠ a náhradních MŠ budou rodiče včas informováni
-          Pojištění dětí
-          Příspěvek na akce MŠ, vyúčtování
-          Schválení finančního příspěvku na školní rok 2021/2022
-          Nadstandardní aktivity, plavání, solná jeskyně, divadla, koncerty, výlety atd.
-          Logopedie – individuální, skupinová, portfolia, názorné ukázky pro rodiče, konzultace pro rodiče
-          zavírání branek na kličku!
-          Diskuse
 
Ekologická výchova – třídění odpadu – vybavení zahrady (didaktické tabule)

Prosíme, rodiče, aby si zajistili hlídání dětí a dostavili se v hojném počtu vzhledem k danému programu.
 
0109
Vážení rodiče, 
do složky Dokumenty byl vložen seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2021-2022.
2105
Vážení rodiče,
od 10.5.2021 budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v žném režimu bez povinnosti testování dětí.
0705
Od 12.4.2021 MŠ v provozu pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,
podle pokynů MŠMT  bude od 12.4.2021 obnoven provoz Mateřské  školy Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvkové organizace

- pro děti s povinným předškolním vzděláváním 
- pro děti rodičů " vybraných profesí " (viz seznam níže ).

Žádám všechny, kteří z této skupiny mají zájem, aby se co nejdříve ozvali na email ms.uoburky@seznam.cz.


Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

1.     zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
2.     pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá
        nebo Praktická škola dvouletá, nebo
3.     pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
4.     zaměstnanci bezpečnostních sborů,
5.     příslušníci ozbrojených sil,
6.     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
7.     zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
8.     zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
9.     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
10.  zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 
Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce předem ředitelce školy potvrzením zaměstnavatele
                                                                                                                             
 
0804
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
 Přijímací řízení proběhne  elektronickým zápisemve dnech od 4. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

1. – 30. 4. 2021
Vydávání žádostí (možné způsoby):
Elektronické vydání žádosti na internetové adrese - https://zapisms.trebic.cz

V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, mohou se obrátit přímo na:
- Odbor školství a kultury Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 104/55,
   budova B, 2. patro
- v MŠ U Obůrky, U Obůrky 703/3 (pouze po telefonické domluvě)
 
4. – 16. 5. 2021
Sběr žádostí (možné způsoby):
- datovou schránkou (jq8k2n3)
- emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou
- 11. – 12.5.2021 osobně v MŠ U Obůrky, U Obůrky 703/3 – ředitelna od 8:00 – 16:00 – preferujeme
- v ředitelně MŠ po telefonické domluvě v případě, že nevyhovuje termín 11. - 12.5.2021
 
V uvedeném termínu rodiče doručí do mateřské školy:
- vytištěnou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického dětského lékaře
- kopii rodného listu (po ukončení správního řízení bude dokument skartován)
- cizinci kopii dokladu o pobytu v ČR

Dále vás žádáme, abyste zvážili za současné situace přihlášení svého dítěte pouze na jednu mateřskou školu.  Přihlášením na více třebíčských mateřských škol, se po přijetí na vybranou školu vystavíte budoucím komplikacím s rušením místa na ostatních školách, ze kterých budete muset mít podepsané potvrzení vámi i ředitelem/kou mateřské školy, kde budete místo rušit!!

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. srpna 2016.

Výsledky zápisu:
Budou zveřejněny do 30 dnů od zahájení správního řízení pod registračními čísly žádostí na webových stránkách MŠ.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno  do vlastních rukou zákonného zástupce po výzvě k vyzvednutí (emailem nebo telefonicky).
 
 V případě jakýchkoliv dotazů je možno se obrátit na ředitelku školy na  telefonní čísla:
 568 821 271, 568 820 927 nebo na e-mail: reditelka@msuoburky.cz

Bližší informace o naší škole naleznete na www.msuoburky.cz 

Volná místa: 45
 
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.
0804
Vážení rodiče,
do složky Dokumenty byl vložen plakát k zápisu do mateřských škol v Třebíči.
0403

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE (mimo jiné) OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

Informace o ošetřovném naleznete např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí
nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, 
viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

V Třebíči zajišťuje ZŠ a MŠ Na Kopcích,
pokud se vyskytnou novější informace, neprodleně Vám je předáme.

Přihláška je ke stažení na stánkách školy zskopce.cz.
Je třeba ji vyplnit, potvrdit zaměstnavatelem a zaslat na: bartl@zskopce.cz

Pevné zdraví všem :-)

2802
Zápis do MŠ pro rok 2021/2022 se uskuteční 4. a 5.5.2021. Jakou formou bude zápis probíhat, bude záležet na stávající epidemiologické situaci. Sledujte webové stránky naší školy.
Na stránkáh města naleznete aktualizované informace k organizaci zápisu na tomto odkazu https://zapisms.trebic.cz
1602
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v základních školách v Třebíči 9. a 10.4.2021. Přihlášku podávají znovu i rodiče dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka.
Další informace naleznete na www.zstynska.cz
1602
LETNÍ PRÁZDNINY 2021
1. – 2. 7. – VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN
 
7. – 23. 7. – PROVOZ V U OBŮRKY pracoviště Hanělova
26.7.– 6.8. – PROVOZ V MŠ DUHA - PRACOVIŠTĚ J. HAŠKA
9.8.– 20.8. – PROVOZ V MŠ DUHA - PRACOVIŠTĚ DUKOVANSKÁ
 
23. – 31. 8. - VE VŠECH MŠ PROVOZ PŘERUŠEN
.
1202
Vážení rodiče,
logopedická depistáž v letošním roce 2020 neproběhne. Dětem, které navštěvují logopedii v MŠ, pošlu v nejbližších dnech informace a materiály k procvičování.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví smiley
0211
Vážení rodiče, do složky Dokumenty byly vloženy Informace z pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči a Žádost o vyšetření školní zralosti.
0211

Aktuality pro rodiče