Filozofie naší MŠ

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti přirozenou výchovou a položit základy dalšího vzdělávání dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby byly děti v naší škole šťastné a spokojené. Každé dítě je pro nás partnerem.

Kde nás najdete?

V Třebíči, městské části Podklášteří na adresách U Obůrky 703/3 a odloučeném pracovišti Palackého 444/2. Na odloučeném pracovišti jsou dvě budovy (Palackého 444/2 a Hanělova 469).

Bezpečné a podnětné prostředí

Třídy jsou prostorné, zajišťují dětem bezpečné prostředí při hrách i vzdělávacích činnostech. Prostředí podporuje a umožňuje širokou škálu spontánních činností. Pomůcky a materiály jsou dětem přístupné, mohou si je samostatně brát a využívat podle aktuálních potřeb a zájmů.

Stravování

Mateřská škola zajišťuje stravování viz. jídelníček. Během dne je dodržován pitný režim. Dětem je podávána plnohodnotná a výživná strava. Denní rytmus a řád je pravidelný, ale současně umožňuje plně reagovat na vzniklé situace.

Věkové složení tříd

I přesto, že jsou děti ve třídách věkově rozdělené, stále jsou v rozsahu tří let v heterogenním kolektivu. Program je tak potřebám a zájmům dětí více přizpůsoben. Starší děti jsou ve třídách Písmenka, Kočičky, Veverky. Mladší děti jsou ve třídách Sluníčka, Pejsci, Krtečci.

Logopedie

S dětmi, u kterých rodiče projeví zájem, pracuje individuálně logopedka (paní ředitelka). Každé dítě má své portfolio, na jehož základě s ním pracují logopedické asistentky (paní učitelky) ve třídách.

Zahrada

Na obou pracovištích MŠ jsou k dispozici krásné velké prostory zahrady, které umožňují dětem dostatek pohybu. Prostředí se snažíme neustále udržovat a upravovat. Kromě vlastních zdrojů získáváme finanční prostředky z grantových programů.

Skip to content