Ve školním roce 2015/2016 bude v naší MŠ probíhat logopedická prevence. V jednotlivých třídách s dětmi bude pracovat p. ředitelka formou skupinové i individuální terapie na základě vstupních diagnostik vytvořených speciálními pedagogy z SPC Velké Meziříčí. Dále budou s dětmi pracovat proškolené učitelky ve třídách.
Kdo má zájem o logopedické vyšetření dítěte, nahlaste to, prosím, p. učitelkám. Týká se pouze dětí, které nenavštěvují klinického logopeda.
Přejeme nám všem hodně štěstí a úspěchůsmiley.