Zápis do MŠ pro Ukrajinu

16.6.2022 od 8.00 – 15:00
 
17.6.2022 od 8:00 – 13:00
V ředitelně mateřské školy: U Obůrky 703/3, Třebíč.

Přineste s sebou doklad o pobytu v ČR a rodné číslo dítěte (potvrzení zdravotní pojišťovny).