Aktuality pro veřejnost


V úterý 18.9.2018 v 16:00h ve třídě Kočiček(Palackého 1) schůzka rodičů.

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí a dostavili se v hojném počtu vzhledem k danému programu.
Děkujeme.
 
Program schůzky:
-         Úvod
-         seznámení s „Všesportíkem“
-         Informace o stravování
-         Školní řád, školní vzdělávací program – úpravy, změny
-         Povinné předškolní vzdělávání
-         Prázdninový provoz – stavební úpravy pracoviště Palackého
-         Pojištění dětí
-         Příspěvek na akce MŠ, vyúčtování
-         Schválení finančního příspěvku
-         Nadstandardní aktivity, plavání, KuliFerda, logopedie
-         Seznámení s GDPR v MŠ
-         Diskuse
 
 
1109
Od 11.9. - 13.11.2018 (8:50 - 9:35) bude probíhat předplavecká výuka. Přednost budou mít děti ze starších oddělení. 
2506
2.7. - 20.7.2018 bude provoz na pracovišti Palackého 2 (pouze pro přihlášené děti).
Pracoviště U Obůrky bude z důvodu zateplování a dalších oprav uzavřeno od 1.7. - 31.8.2018.
Pracoviště Palackého bude uzavřeno od 23.7. - 31.8.2018.

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny!smiley
2506
Do složky Dokumenty byl vložen seznam přijatých dětí dle přidělených evidenčních čísel.
1705
Ve středu 23.5.2018 v 16:00h ve třídě Kočiček v budově Palackého 1 bude schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Na této schůzce si rodiče převezmou Rozhodnutí o přijetí. Stačí účast jednoho zákonného zástupce.

Program schůzky:
1/ představení školní psycholožky
2/ informace o vzdělávání v naší MŠ
3/ podepisování rozhodnutí o přijetí

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí, děkujeme.
1105
Ve složce Dokumenty jsou uloženy tiskopisy k zápisu do MŠ. Prosím, pečlivě si přečtěte informace k zápisu. K zápisu přineste vyplněný Evidenční list (potvrzení lékaře), vyplněnou Žádost (potvrzení lékaře) a podepsaná Kritéria. Tiskopisy si můžete stáhnout z webové stránky naší MŠ (oboustranný tisk) nebo vyzvednout od 18.4.2018 v MŠ. Těšíme se na setkánísmiley
1504
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 22. 3. 2018 v 17 hodin v jídelně ZŠ Týnská.
0203
Vážení rodiče, od 23.12.2017 - 2.1.2018 je naše MŠ uzavřena. Provoz začíná ve středu 3.1.2018. Krásné Vánocesmiley
1812
0512
Vážení rodiče,  
dovoluji si vás pozvat na prezentaci projektu Všesportík, který se od září rozběhl v Třebíči.
 
 Co Všesportík nabízí?
- všeobecná pohybová průprava pro další sportovní činnost
- společné aktivity dětí a členů rodiny 
- podpora zdravého tělesného vývoje - podpora mentálního vývoje dětí
 
Schůzka proběhne v úterý 14.11. od 15:30-16:00 hod
v prostorách školky Palackého 1, ve třídě Kočiček.

 
Mgr. Rostislav Helštýn, garant Všesportíku
 
 www.vsesportik.cz 777197935
0211
Ve čtvrtek 21.9.2017 v 16:00h se uskuteční odborně zaměřené tematické setkání s Mgr. Pavlou Šplíchalovou ve třídě Kočiček (Palackého I.).
Téma: Co a jak správně rozvíjet u předškolního dítěte (motorika, grafomotorika, prostorová orientace, zrakové vnímání, sluchové vnímání atd.)

Po tematickém setkání asi v 17:00h se koná schůzka rodičů. Ve třídě Kočiček (Palackého I.).
Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí a dostavili se v hojném počtu vzhledem k danému programu.
Děkujeme.
 
Program schůzky:
-         Úvod
-         Informace o stravování
-         Školní řád, školní vzdělávací program – úpravy, změny
-         Povinné předškolní vzdělávání
-         Prázdninový provoz
-         Pojištění dětí
-         Příspěvek na akce MŠ, vyúčtování
-         Schválení finančního příspěvku
-         Nadstandardní aktivity, plavání, KuliFerda
-         Diskuse
1509
Do složky Dokumenty byly vloženy informace pro rodiče dětí, které nastoupí od září 2017 do MŠ.
0906
Od února bude do Fotogalerie přidána složka Palackého II. Fotografie z Palackého II, které byly uloženy doposud, zůstanou ve složce Palackého I.
3001

Aktuality pro rodiče